KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN 

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

pet, 17. maj 2024 / 9. zu-l-ka'de 1445

 

INSAN – NAJMLAĐE STVORENJE

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike na Pravome putu.

Uzvišeni Allah u Kur'anu časnom poručuje: ''Zar je to davno bilo kada čovjek ni spomena nije bio vrijedan?'' (El-Insan, 1.)

Braćo moja u Dini Islamu! Navedeni ajet, prvi ajet iz sure koja ima dva naziva: El-Insan (Čovjek) i Ed-Dehr (Vrijeme), govori o tome da je od trenutka kada je Uzvišeni Allah stvorio prvog čovjeka pa do danas prošlo jako malo vremena. Drugim riječima, sva ostala stvorenja na Zemlji su se pojavila znatno ranije. Neka su davno izumrla, a neka još uvijek postoje. I svako stvorenje je imalo, odnosno ima svoju ulogu na Zemlji. 

Dužina trajanja ljudskog roda na Zemlji nije nam poznata, ali je ulema opisuje na slijedeći način: ''Ako bismo rekli da Smak svijeta nastupa u akšam, onda se čovjek pojavio u ikindijsko vrijeme.'' Zašto je došao tako kasno? – to samo Uzvišeni Allah zna. Ali jedno je sigurno – čovjek nije rezultat evolucije, već je stvoren kao posebno biće. On jeste evoluirao, ali u smislu da se smanjio rastom i da mu se skratio životni vijek. Jer prvi čovjek je bio visok 60 aršina i živio je 1000 godina. Današnji čovjek je visok 2-3 aršina i živi u prosjeku 60 godina. Naravno, to je u isto vrijeme i milost za sljedbenike Muhammeda, s.a.v.s., jer im je potrebno manje hrane za preživljavanje, a i žive kraće kako bi manje griješili i samim tim lakše položili račun na Sudnjem danu.

Mi ne možemo znati koliko je tačno vremena prošlo od kad je Uzvišeni Allah stvorio ljudske duše, ali ono što sigurno znamo jeste da je prva duša, koja je iz Ezela došla na ovaj svijet, bila Ademova, a.s., duša. Kada je njegova duša ušla u njegovo tijelo on je kihnuo i na taj način oživio. I čim je prodisao, prve riječi koje je izgovorio bile su: ''Elhamdu lillah!'' (Hvala Allahu!). Tada je nastao propis da se prilikom kihanja kaže ''Elhamdu lillah''. Ne zato što smo oživjeli, već što smo živi ostali. Jer prilikom kihanja čovjekovo srce na trenutak zastane, što može da uzrokuje smrt. Ali, Allahovom voljom čovjek nastavlja da živi. I zato, hvala Allahu. A u znak sjećanja na Ademov, a.s., prvi udisaj i početak ljudskog roda, u narodu je nastao izraz: ''Od kad je Adem kihn'o.'', kojim se želi reći da sve vrline i sve mahane koje današnji čovjek ima, ustvari postoje još od prvog čovjeka. 

Govoreći o čovjeku, Kur'an časni ustvari govori o trećem razumnom biću, koje je Uzvišeni Allah stvorio radi ibadeta. Prvo takvo biće jeste melek, koga je Uzvišeni Allah stvorio od svjetlosti, koji ima krila, ali nema spolnog organa tj. strasti, niti potrebe za hranom, pićem i spavanjem, kao što nema ni slobodnu volju, već mu je zadatak da ibadeti i izvršava Allahove naredbe. Nevidljiv je za čovjeka, odnosno živi u drugoj dimenziji, ali itekako ima utjecaja na čovjekovu dimenziju. Čak može i da primi čovjekov izgled. Ali, sve uz Allahovu naredbu i dozvolu.

S druge strane, prvog džinna po imenu Džȃnn Uzvišeni Allah je stvorio od vrha vatrenog plamena. Izgledom se džinn mnogo razlikuje i od meleka i od čovjeka, ali je opet sličniji čovjeku, jer ima strasti i spolni organ, jede, pije, spava i razmnožava se, ima slobodnu volju pa time i odgovornost pred Uzvišenim Allahom. Poput meleka, živi u drugoj dimenziji, nevidljiv je za čovjeka i može da vrši utjecaj na čovjekovu dimenziju. Za razliku od meleka, džinn najčešće uzima oblik životinja: mačke, psa, zmije, magarca... 

I na kraju čovjeka, tj. Adema, a.s., Uzvišeni Allah je stvorio od uzoraka sedam slojeva zemlje. Za razliku od džinna i meleka, čovjek ima titulu Halife, tj. onoga koji ima obavezu da uspostavlja red na Zemlji. Iz tog razloga je Uzvišeni Allah i naredio melekima da čovjeku učine sedždu i na taj način pokažu i pokornost prema Gospodaru a i poštovanje prema čovjeku. Jer čovjek koji ukroti svoje strasti dostiže viši stepen od meleka, iako meleki Gospodaru stalno ibadet čine i bezgriješni su. 

I iz tog razloga je Uzvišeni Allah prokleo nekada najpobožnijeg džinna Iblisa, koji se u trenutku spomenute naredbe našao među melekima ali je odbio da se s njima pokloni čovjeku. Pogriješio je, ali nije htio da prizna grešku. Tako isto se i čovjek koji griješi a neće da prizna grešku, spušta na stepen niži od džinna i tako pravi nered na Zemlji. I za razliku od meleka i džinna, čovjek ne može uzeti oblik drugih živih bića, ali svojim ponašanjem može da uzliči na lava, vuka, lisicu, psa, zmiju, majmuna, svinju, horoza, magarca, konja itd.

Braćo moja, uzrok svakog grijeha jeste nepravda. Čovjek hoće da uzme nešto što mu ne pripada. Tako su Adem i Hava nepravedno uzeli zabranjenu džennetsku voćku, pa su zbog tog grijeha morali da napuste Džennet. Ali, priznali su grešku i zato dobili priliku da žive na Zemlji i da se bore za povratak u Džennet. I hvala Allahu da su je dobili. Jer, žena u Džennetu ne rađa. Da naša majka Hava nije sišla na Zemlju, ne bi ni nas bilo. 

I Iblis je zbog svog grijeha morao da napusti Džennet i siđe na Zemlju. I pošto nije htio da prizna grešku, Allah mu nije oprostio i zbog njegove oholosti mu je Džehennem obećao. Ali je ipak udovoljio njegovoj molbi da ljude zavodi sa Pravog puta i odvodi ih u Džehennem. Nije nam drago zbog toga. Ali eto, zbog njega je i Allahova milost prema nama veća. 

Na kraju, molim Dragog Allaha da nam istinu pokaže istinitom i pomogne da je slijedimo, i da nam laž pokaže lažnom i pomogne da je izbjegavamo. Amin.

 

 

Od Ezela do Ebeda - 2. dio.doc
Microsoft Word Dokument 68.5 KB