Hutba u povodu konkursa za upis učenika i učenica u medrese i gimnazije Islamske zajednice, petak, 07. juni, 2024. godine

Hvala Allahu, Gospodaru svjetova, Uzvišenom Stvoritelju nebesa i zemlje koji zna vidljivi i nevidljivi svijet i ništa mu nije skriveno. O Njegovoj neizmjernoj veličini, mudrosti i savršenstvu svjedoče neodoljiva ljepota i uzvišeni sklad koji odlikuju svaku stvorenu pojavu i svaki detalj univerzuma, da razborit čovjek, i sam, dio tog uzvišenog sklada, ostaje bez daha, i kliče: „Rabbena, ma halakte haza batila“ „Gospodaru! Ti ovo nisi uzalud stvorio“

Salavat i selam donosimo na sve Allahove poslanike, svjedoke Njegove milosti svjetovima, i baštinike  Njegove upute, bez čijeg djelovanja u svijetu, ne bi bilo nade za čovječanstvo.

Poseban salavat i selam Muhammedu, posljednjem Allahovom poslaniku, sjajnoj kruni poslanstva, najvećem učitelju, riznici istinskoga znanja i najboljem uzoru čovječanstva.

Salavat i selam njegovoj plemenitoj porodici, njegovim sljedbenicima i svim iskrenim vjernicima koji slijede pravi put, čitaju Božije znakove i uče o Bogu, svijetu i čovjeku, kako bi vidjeli stvarnost kakva ona jeste i kako bi ispravno živjeli u milosti Božijoj, i bili korisni sebi, svojim bližnjim i svijetu oko sebe.

Braćo i sestre,

U našem društvenom i kulturnom životu, kraj proljeća i početak ljeta protiču u znaku školskih aktivnosti u koje su uključeni, kako učenici, tako i njihovi roditelji, škole i obrazovne vlasti. Dok jedni samo završavaju još jednu školsku godinu, drugi prelaze iz osnovne u srednju školu ili se upisuju na fakultet. I jedni i drugi prolaze kroz prilično teška iskušenja izbora škole ili fakulteta i mogućnosti upisa, što bi dobrano moglo odrediti njihovu dalju životnu sudbinu. Zbog društvenog i kulturnog značaja ovih procesa, Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini početkom mjeseca juna posveti jednu hutbu ovoj važnoj temi.

Učenje, znanje i poučavanje u islamskom svjetonazoru imaju veliki značaj. Knjiga i pero su najviši simboli islamske civilizacije. Bog se u Kur'anu kune perom. Prve Božije riječi, objavljene Muhammedu, a.s., u pećini Hira, bile su u formi kategoričkog imperativa: „Ikre bismi Rabikellezi halek“ što znači: „Čitaj (proučavaj) u ime tvoga Gospodara koji stvara“. Kur'anski pojmovi hikma (mudrost), ulul-elbab (razboriti), ulul-ilm (učeni) er-rasihune fil-ilm (u znanju temeljiti), visoko su rangirani. Od samog početka islamske povijesti učenost ima ultimativnu vrijednost na putu ispunjenja poslaničke misije Muhammeda, a.s., ali i kasnijeg širenja islamskog učenja. Poznati primjer o otkupu zarobljenih mušrika na Bedru na način da, ako je pismen, nauči deset muslimana čitati i pisati, to snažno potvrđuje. Snažnu potvrdu daje nam i institucionalni podvig abasidskog halife Harun er-Rešida, a potom i njegovog sina El-Me'muna, na početku zlatnog doba Islama u osmom stoljeću, odnosno u prvom i drugom stoljeću po Hidžri o osnivanju biblioteke i naučne akademije u Bagdadu (bejtu-l-hikmah) koja će kroz nekoliko desetljeća prevesti na arapski jezik gotovo sva velika djela grčke, perzijske i indijske nauke i filozofije. Do sredine devetog stoljeća „Kuća mudrosti“ je posjedovala najveću zbirku knjiga na svijetu, a kao vodeća svjetska naučna ustanova ostala je sve do provale Mongola 1258. godine.  Znanje je svjetlo (nur), a neznanje mrak (zulumat). 

Braćo i sestre, 

Ove, naprijed spomenute kur'anske kategorije znanja i učenosti snažno su inspirisale muslimaska društva da vrlo rano pristupe osnivanju i organizaciji institucionalnog obrazovanja. Diljem muslimaskog svijeta osnivaju se mektebi i medrese, ali i visoka učilišta. Svaka kasaba imala je medresu, a veća mjesta i više njih. U vrijeme osmanske uprave, u Bosni je djelovalo na stotine medresa. Dolaskom austrougarske, a potom Kraljevine Jugoslavije, njihov se broj sve više smanjuje, da bi poslije Drugog svjetskog rata potpuno nestale, osim Gazi Husrev-begove medrese u Sarajevu i Alaudin medrese u Prištini. Obnovom naše državnosti nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu i herojski izvojevane slobode, kod nas u okviru Islamske zajednice Bosni i Hercegovini, ali i kao javne ustanove pri kantonalnim ministarstvima obrazovanja, djeluju sedam medresa i dvije gimnazije, te medresa u Novom Pazaru. Preko tri hiljade učenika i učenica svoje obrazovanje i odgoj stiču u našim medresama. 

U medresama se danas uči sve što se uči i u drugim srednjim školama, s tim da, medrese pored općih odgojno-obrazovnih područja razvijaju i islamsko odgojno-obrazovno područje što ih čini dodatno privlačnim i zanimljivim. One su javne ustanove i one provode sve programske zadatke ministarstava obrazovanja. Ali, kao odgojno-obrazovne ustanove IZ, one provode i programske zadatke Rijaseta IZ koji se naročito tiču duhovnog profiliranja naših učenika, gdje se kur’anski imperativ “učenja u ime Boga” shvata kao etički uvjetovano učenje koje poštuje moralna načela i koje teži Božijem zadovoljstvu. Allahov poslanik Muhammed, a.s., pravio je razliku između korisnog i beskorisnog znanja, te je činio dovu: “Bože sačuvaj me od znanja koje ne koristi”. Sve ove komparativne prednosti medresa nude solidnu odgojno-obrazovnu osnovu njihovim svršenicima za kvalitetno i raznovrsno fakultetsko obrazovanje. Povratne informacije o uspjesima naših alumnista najbolja su potvrda ovih navoda. 

U našim medresama posvećuje se velika pažnja cjelovitom odgojno-obrazovnom programu. Pored najboljeg obrazovanja za naše učenike kojem težimo putem kvalitetnih nastavnih i vannastavnih sadržaja te pažljivo odabranih nastavnika koji na najbolji način pomažu učenicima u sticanju novih znanja i dolasku do spoznaje i kredibilnih uvjerenja zasnovanih na islamskom svjetonazoru, mi u medresama veliki značaj dajemo odgoju, izgradnji karakterne ličnosti i sticanju lijepih moralnih navika. Odgojni program rada podjednako se drži važnim kao i nastavni. Odgajatelji i odgajateljice naših učenika i učenica programski i svakodnevno istrajavaju na njegovanju najljepših vrlina i praktičnih navika težeći cjelovitoj, svjesnoj, jakoj i karakternoj ličnosti. Za uspješne i primjerne svršenike i svršenice medrese obično kažemo da oni nisu samo prošli kroz medresu nego je i medresa prošla kroz njih. Ovo su elementi koji medrese konceptualno čine drugačijim od drugih srednjih škola.

Braćo i sestre,

U kontekstu ukupnog društvenog ambijenta gdje se pitanje općeg moralnog stanja nameće kao urgentno sociološko, psiho-pedagoško i vjersko-duhovno pitanje, medrese djeluju kao uređena ostrva pozitivnih primjera. S druge strane, porast negativnih društvenih pojava, nasilja u porodici, u školi, na javnom mjestu, gramziva pohlepa za više imetka, korupcija i zloupotreba društvene moći, prostitucija i protuprirodne seksualne sklonosti, odsustvo empatije i stanje općeg nezadovoljstva ličnim i društvenim statusom, pad samopoštovanja i poštovanja drugog, gubitak vjerskog entuzijazama i kvalitetne ibadetske veze sa Gospodarom svjetova, samo su neki indikatori općeg moralnog stanja u društvu koji zabrinjavaju odgovorne posmatrače, a za mlade roditelje čija djeca ulaze u period srednjoškolskog puberteta, najranjivije životne dobi mlade ličnosti, postaju ozbiljan izazov.

Zato, medrese i gimnazije Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini nude roditeljima i njihovim osnovcima svoje programske kapacitete za sigurno i kvalitetno srednjoškolsko obrazovanje i odgoj. 

Molimo Allaha, dž.š., da ojača naše povjerenje i da nam bude na pomoći, a svim novim srednjoškolcima i brucošima sretno i uspješno u novoj školskoj i akademskoj godini. 

Amin, ja Rabbel-alemin! 

 

 

 

 

 

Autor: Dževad Pleh, direktor Gazi Husrev-begove medrese 

 

Hutba u povodu konkursa za upis učenika
Microsoft Word Dokument 30.5 KB