U subotu: 08.Muharrema, 1436. H.g. / 01. Novembra, 2014. godine postavljen je kamen temeljac za izgradnju još jedne Tipske bosanske kuće putem Medžlisa Islamske zajednice Maglaj. Donator / vakif za izgradnju porodične kuće Alić Muhameda iz Kosove je   KSC džema'at ''IZET NANIĆ'' uz saradnju sa pokrajinskom vladom pokrajine Voralberg iz Austrije. Uz učenje dove i prigodne govore predstavnika Medžlisa Maglaj i predsjednika džema'at ''IZET NANIĆ'' gosp. Edina Dragolja, potpisan je i Memorandum o razumjevanju i saradnji u oblasti pomoći ugroženom stanovništvu na području općine Maglaj.

Tom prilikom potpisani su Ugovori o donatorstvu  i Ugovori za izvođenje građevinskih radova za izgradnju Tipskih bosanskih kuća za porodicu Alić Muhameda iz džema'ata Kosova i porodicu Hasanić Sabahudina iz džema'ata Ulišnjak.

 
Gosti iz Austrije  su izrazili zadovoljstvo na konkretnom prijedlogu za saradnju sa Medžlisom Maglaj. Porodici Alić Muhameda iz Kosove je uništena kuća od elementrane nepogode klizišta, a porodici Hasanić Sabahudina iz Ulišnjaka je kuća uništena tokom katastrofalnih poplava, koje su zadesile područje općine Maglaj tokom mjeseca maja tekuće godine.
 
Zahvaljujemo se našim dobrim donatorima / vakifima i molimo Allaha dž.š. da im se ovo hajr djelo upiše kao sevap.