KSC. DŽEMAT « IZET NANIĆ » DORNBIRN

DANI OTVORENIH VRATA

DŽEMATA „ IZET NANIĆ “ DORNBIRN

SA GOSTOM: HFZ.SULEJMAN BUGARI 31.05.2012


MANIFESTACIJA DANI OTVORENIH VRATA 01.06.2012

PREDAVANJE SAMO ZA ŽENE SA GOSTOM: HFZ.SULEJMAN BUGARI 02.06.2012

MANIFESTACIJA DANI OTVORENIH VRATA:PREDAVANJE SA GOSTOM: HFZ.SULEJMAN BUGARI 2.6.2012


PREDAVANJE SAMO ZA OMLADINU SA GOSTOM: HFZ.SULEJMAN BUGARI 03.06.2012

MEVLUD SA GOSTOM: HFZ.SULEJMAN BUGARI (Mevlud) 3.6.2012