Mudžiza - ISRA I MI'RADŽ

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

 

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Isra je noćno putovanje Muhammeda sallallahu alejhi we sellem od Mesdžidul-Harama u Mekki do Mesdžidul-Aksa'a u Jerusalemu i
Mi'radž Božijeg Poslanika s.a.v.s., njegovo uzdizanje od Mesdžidul-Aksa'a do najviših nebeskih sfera,
D
ogodili su se u noći mjeseca redžeba, godinu dana prije Hidžre, u vrijeme kada je Muhammed s.a.v.s. prolazio kroz izuzetno težak period svoje poslaničke misije.

HADIS o Alejhisselamovom UZDIZANJU NA NEBESA I PROPISIVANJU NAMAZA

Enes b. Malik, r.a. prenosi da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, rekao: Doveden mi je burak. To je duga bijela životinja veća od magarca a manja od magaze. Korak joj je toliki dokle oko može doprijeti. Jahao sam sve dok nisam stigao do Kudusa. Svezao sam je za jednu halku za koju vezuju poslanici. Zatim sam ušao u džamiju i klanjao dva rekata. Nakon toga sam izašao. Došao mi je Džibril, r.a. sa posudom vina i posudom mlijeka. Odabrao sam mlijeko.
Odabrao si prirodu – rekao je Džibril, r.a.
Nakon toga sam podignut na nebesa. Džibril, r.a. je zatražio da se otvore.

Upitan je bio: Ko si ti?
Džebrail – rekao je.
Ponovo je upitan: Ko je sa tobom?
Muhammed – rekao je.
Pitan je opet: Zar je već poslan?
Jest, poslan je – rekao je Džibril.
Nakon toga nam je otvoreno. Odmah sam vidio Adema. Izrazio mi je dobrodošlicu i za mene uputio hajr-dovu.

Zatim smo podignuti na drugo nebo. Džibril, r.a. zatražio je da se otvori.
Rečeno mu je: Ko si ti?
Džibril – rekao je.
Ko je s tobom – upitan je?
Muhammed – rekao je.
Zar je već poslan? – upitano je?
Da – rekao je Džibril.
Zatim nam je otvoreno drugo nebo. Na njemu sam vidio dva tatića Isaa b. Merjem i Jahjaa b. Zekerijaa. Izrazili su mi dobrodošlicu i za mene uputili hajr-dovu.

Nakon smo podignuti na treće nebo. Džibril r.a. zatražio je da se otvori.
Upitan je: Ko si ti?
Džibril – odgovorio je.
Ko je sa tobom?
Muhammed – rekao je.
Zar je već poslan? – upitano je.
Da, poslan je. – rekao je Džibril.
Zatim nam je otvoreno treće nebo. Na njemu sam vidio Jusufa. Vidio sam da mu je dato pola ljepote. Izrazio mi je dobrodošlicu i uputio hajr-dovu.

Nakon toga smo dignuti na četvrto nebo. Džibril, r.a. zatražio je da se otvori. Upitan je: Ko si ti?
Džibril – rekao je.
Ko je sa tobom?
Muhammed – odgovorio je.
Zar je već poslan? – upitano je.
Da, poslan je .- odgovorio je Džibril.
Nakon toga nam je otvoreno četvrto nebo. Na njemu sam vidio Idrisa. Izrazio mi je dobrodošlicu i uputio za mene hajr-dovu.

Allah dž.š. je za njega rekao:
Podigli smo ga na visoko mjesto. (Merjem, 57)


Nakon toga smo podignuti na peto nebo. Džibril r.a. zatražio je da se otvori.
Rečeno je: Ko si ti?
Džibril – odgovorio je.
Ko je s tobom?
Muhammed – rekao je.
Zar je već poslan? – rečeno je.
Poslan je. – odgovorio je Džibril, r.a.
Nakon toga nam je otvoreno peto nebo. Na njemu sam vidio Haruna. Izrazio mi je dobrodošlicu i uputio za mene hajr-dovu.

Poslije toga samo podignueti na šeto nebo. Džibril, r.a. zatražio je da se otvori.
Ko si ti? - upitan je.
Džibril – odgovorio je.
Ko je sa tobom?
Muhammed – rekao je.
Zar je već poslan? – upitano je.
Jest, poslan je – rekao je Džibril, r.a.
Nakon toga nam je otvoreno šesto nebo. Na njemu sam vidio Musaa. Izrazio mi je dobrodošlicu i uputio za mene hajr-dovu.

Podignuti smo poslije toga na sedmo nebo. Džibril, r.a. zatražio je da se otvori.
Ko si ti? – upitan je.
Džibril – odgovorio je.
Ko je sa tobom? – rečeno mu je.
Muhammed – odgovorio je.
Zar je već poslan? – upitan je.
Da, poslan je. – odgovorio je Džibril, r.a.
Nakon toga otvoreno nam je sedmo nebo. Na njemu sam vidio Ibrahima naslonjena leđima na Bejtu-l-m`amur. U tu kuću svaki dan ulazi sedamdeset hiljada meleka koji se više ne vraćaju u nju.

Zatim sam odveden do Sidreti-l-muntehaa. Njegovi listovi su kao slonove uši a plodovi kao veliki ćupovi. Kada mu dođe neka Allahova naredba promijeni se tako da niko od Allahovoh stvorenja ne može opisati njegovu ljepotu.

Allah mi je tada objasnio šta je htio. Propisao mi je svaki dan i noć po pedeset namaza. Sišao sam nakon toga do Musaa, a.s

Upitao me: Šta je Allah naredio tvom ummetu?
Pedeset namaza – rekao sam.
Vrati se svom Gospodaru i zatraži olakšanje – rekao je Musa.
Tvoj ummet to neće moći izdržati (podnijeti). Ja sam iskušao i ispitao sinove Israilove.

Vratio sam se svom Gospodaru i rekao: O Gospodaru, olakšaj mom ummetu! Allah mi je smanjio za pet namaza.

Vratio sam se Musau i rekao: Allah mi je smanjio za pet namaza.

Rekao je: Tvoj ummet ni to neće moći podnijeti. Zato se vrati svom Gospodaru i zamoli ga da ti olakša.

Tako sam neprestano išao od svog Gospodara do Musaa, a.s. sve dok moj Gospodar nije rekao: Muhammede, zadužujem te s pet namaza, svaki dan i noć, a svaki namaz će vrijediti kao deset namaza i to je pedeset namaza.

Pa ko odlući da uradi neko dobro djelo, pa ga ne uradi, upisaće mu se da je uradio jedno dobro djelo. Pa ako ga uradi, pisaće mu se da je uradio deset dobrih djela.

A ko odluči da uradi neko loše djelo, pa ga ne uradi, neće mu se ništa upisati. A ako ga uradi upisaće mu se jedno loše djelo.

Nakon toga sam krenuo i došao do Musaa. Obavjestio sam ga o tome. Rekao mi je:Vrati se svom Gospodaru i zamoli ga da ti još olakša.

Allahov Poslanik je rekao: Vratio sam se svom Gospodaru, ali sam se zastidio od Njega.
Hadis bilježi Muslim, 76 hadis)
-------------------------------------
Vise informacija o Isra i Mi'radžu mozete procitati na
http://test.rijaset.ba/index.php?option=com_content&task=view&id=1485&Itemid=67

Hvala Allahu, Gospodaru svih svjetova, neka je salavat i selam na našeg Poslanika sallallahu alejhi ve sellem

EsSelamu alejkum