Mekka grad mira, selama, hodočašća i dove samo Njemu

Alejhisselam

“Ti si (Muhammede), zaista, najljepše ćudi! ” (El-Kalem, 4 ajet)

Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim

Mekka, Mina, Muzdelifa i Arefat, to su kamenite doline u središtu velike pustinje. Materijalno, to su pusta, a vjerski – to su sveta mjesta.

To su mjesta pustinjskog kamena, sunca i suše, ali i mjesta imana, islama, vjerovjesnika, obreda, istine i pravde.

“A kada je Ibrahim zamolio: `Gospodaru moj, učini ovo mjesto sigurnim gradom i snadbij plodovima stanovnike njegove, one koji budu vjerovali u Allaha i u onaj svijet!`
- On je rekao: `Onome koji ne bude vjerovao dat ću da neko vrijeme uživa, a onda ću ga prisiliti da uđe u paklenu vatru – a grozno će ona prebivlaište biti`“
(Kur`an, el-Bekare, 126.)

„Gospodaru naš, ja sam neke potomke svoje naselio u kotlini u kojoj se ništa ne sije, kod Tvoga Svetog hrama, da bi Gospodaru naš, molitvu obavljali; zato učini da srca nekih ljudi čeznu za njima i opskrbi ih raznim plodovima, da bi zahvalni bili.“
(Kur`an, Ibrahim, 37 ajet)

To je, također, kraj koji je uvijek siguran i miran.

„A kada Ibrahim reče: `Gospodaru moj, učini ovaj grad sigurnim, i sačuvaj i mene i sinove moje od klanjanja kumirima.`“
(Kur`an, Ibrahim, 35 ajet)

Svrha Mekke, Arefata, Muzdelife i Mine jeste da budu i do Sudnjeg dana ostanu obredna mjesta hadža. To je njihova svrha i smisao od dana njihovog stvaranja.
Oni su neizmjerljivi i neusporedivi s bilo kojim mjestom u svijetu, zato što je Allah dz.š. odredio da ta mjesta budu ono što jesu.

„Hvaljen neka je Onaj Koji je u jednom času noći preveo svoga roba iz Hrama svetoga u Hram daleki, čiju smo okolicu blagoslovili, kako bismo mu neka znamenja Naša pokazali. On, uistinu, sve čuje i sve vidi.“
(Kur`an, el-Isra`, 1 ajet)