DŽENAZA

U Kur'anu stoji:

 

«Reci: «Allah vam daje život, zatim daje smrt, a onda će vas sabrati na Sudnjem danu, u šta nema sumnje, ali to većina ljudi ne zna». (El-Džasije, 26. ajet)

 

«Užvišen je Onaj u čijoj je Ruci vlast - On sve može! On je dao smrt i život da bi iskušao ko će od vas bolje postupati; - On je silni, Onaj koji prašta».

(El-Mulk, 1-2. ajet)

 

Muhamed a.s. je rekao:

 

«Kad ste prisutni kod umirućeg, zatvorite mu oči, jer oči prate dušu, i govorite o umrlom samo dobro, jer meleki govore: «Amin» - na riječi koja porodica umrlog izgovara».

 

«Duša vjernikova visi o njegovom dugu sve dok nasljednici ne podmire taj dug».

 

«Ja sam vjernicima preči od njih samih, pa ko umre, a imadne duga i ne ostavi nište čime će se izmiriti dug, mi smo bavezni izmiriti ga, a ako ostavi imetka neka izmire dug njegovi nasljednici».

 

«Zaista se umrli uznemirava glasnim plačem njegove porodice za njim».

 

«Ko prisustvuje dženazi i klanja je, ima nagradu jedan kirat, a ko sačeka dok se ne zakopa, ima dva kirata. «Kolika su ta dva kirata?» - upitao je neko. «Kao dva velika brda» - rekao je Muhamed a.s.»

 

«Kad vidite dženazu, ustanite na noge i stojte dok ona ne prođe».

 

Muhamed a.s. je preporučivao da se saučešće izražava Kur anski ajetom:

 

«Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun», što znači: Zaista smo mi Allahovi i zasta se Njemu vraćamo.

Ožalošćeni odgaovara također Kur anskim ajetom:

«Innallahe meassabirin», što znači: Zaista je Allah uz strpljive.