KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN 

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

pet, 21. juni 2024 / 15. zu-l-hidždže 1445

 

ČOVJEK SLIČI SVOME DJELU

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike na Pravome putu.

Uzvišeni Allah u Kur'anu časnom poručuje: ''Onaj ko čini dobro – sebi ga čini, a onaj ko radi zlo – radi protiv sebe, a zatim ćete se Gospodaru svome vratiti.'' (El-Džasije, 15.)

Braćo moja u Dini Islamu! Kao što u bȋti postoje samo dvije stranke – Allahova stranka(Hizbullah) i šejtanova stranka (Hizbuš-šejtan), tako isto u bȋti postoje samo dva puta – put dobraput zla. Oba ova puta imaju i svoja račvanja, odnosno, plejadu puteva poznatu kao ''Ef'alu mukellefin'' (djela punoljetnih osoba, a to su: farz, vadžib, sunnet, mustehab, mubah, mekruh, haram i mufsid). Na kraju oni se opet uključuju na jedan od dva puta – ili na put koji vodi ka Allahovoj, dž.š., blizini, zadovoljstvu i Džennetu ili na put koji vodi ka Allahovoj, dž.š., srdžbi, nezadovoljstvu i Džehennemu. U principu, i jedan i drugi put vode ka Allahu, dž.š., jer se Njemu svi moraju vratiti, odnosno, pred Njega doći – nebitno kojim putem išli, ali posljedice nisu iste. I što je jako važno znati i spomenuti – trećeg puta nema. Kao što nema ni izlaza.

I apsolutno svaki čovjek je pozvan i slobodan je da izabere kojim putem želi da ide. A kojim god putem da krene, dobit će Allahovu, dž.š., podršku. Pa ili uputu ili zabludu, zavisno od toga šta želi. I to je pošteno. Jer u suprotnom, ispitivanje na Sudnjem danu ne bi imalo nikakvog smisla. Jedino je problem što svaki čovjek ima svoju viziju Pravoga puta i misli da je on obavezno upravu i na Pravome putu. Međutim, činjenice govore da samo Dragi Allah zna ko je na Pravome putu. Naše je samo da se trudimo i postupamo u skladu sa svojim znanjem i svojim nahođenjem.

S tim u vezi Uzvišeni Allah u onom poznatom ašeretu iz sure El-Isra' poručuje: ''Reci: 'Svako postupa po svom nahođenju, a samo Gospodar vaš zna ko je na Pravome putu.''' (El-Isra', 84.) 

Kao što smo primjetili, u ajetu se spominje riječ ''šakiletun'', koja se na bosanski jezik prevodi kao ''nahođenje'', dok u arapskom jeziku ona označava način života na koji je neko navikao, odnosno, način na koji je neko odgojen i odrastao. 

Hasan El-Basri, r.a., kaže da spomenuti izraz '''ala šakiletihi'' znači da svako postupa na osnovu svoga nijeta (namjere), dok Mukatil smatra da to znači da svako postupa na osnovu svoga karaktera i prirode, odnosno, svoje ćudi. 

Šejh Es-Sa'di tumači ovako: ''Svako se ponaša onako kako priliči njegovom trenutnom stanju, pa ako se radi o skupini dobrih i pobožnih ljudi, oni će biti zauzeti isključivo radom za Uzvišenog Allaha. A ako se radi o onima koji su skrenuli sa Pravoga puta, njima priliči samo da rade za stvorenja i njihova djela su u skladu sa njihovim (dunjalučkim) ciljevima.''

Imam El-Begavi kaže da spomenuti izraz znači da svako čini ono što na njega liči, što je i u skladu sa narodnom izrekom koja glasi: ''Svaki čovjek liči na svoje djelo.''

Imam Er-Razi, pak, smatra da ovaj izraz podrazumijeva da svako postupa prema onome što se nalazi u njegovoj duši. Pa ako je to svijetla, slobodna i divna duša, koja teži visinama, onda od nje dolaze samo plemenita i časna djela. A ako je to prezrena, zla i niska duša, onda se od nje mogu očekivati samo prezrena i pokvarena djela.

Dakle, čovjekovi postupci govore o onome što se nalazi u njegovoj duši. Neki ljudi, kao što su npr. licemjeri, pokušavaju da sakriju istinu i stvarno stanje u dubini svojih duša. Međutim, njihova narav im ne da mira, tako da kad-tad na vidjelo izađe ono što kriju u svojim dušama. Jer, svaka posuda miriše na ono što se nalazi u njoj, pa ako neko vrijeme i uspijemo prikriti svoju stvarnost i pravu istinu od ljudi, Allah će to kad-tad otkriti kroz naša djela i naše riječi.

Stoga, nema potrebe da nekoga proglašavamo licemjerom (uostalom, to kao muslimani i ne smijemo činiti), jer će se takav sâm pokazati i otkriti svojim djelima. Licemjer ne može ponuditi ništa osim licemjerstva, makar neke ljude i obmanuo svojim govorom i retorikom. Niko od nas ne može pokazati i ponuditi ono što nema. Ne možemo pokazati ljubav ako u srcu nosimo mržnju, niti možemo pokazati iskrenost ako nam je srce ispunjeno licemjerstvom.

Ukratko, navedeni ajet je poziv i podsticaj vjernicima da postupaju po svome a ne po tuđem nahođenju; da budu ustrajni na Pravom putu – putu koji vodi ka Allahovoj, dž.š, blizini, zadovoljstvu i Džennetu; te da o ljudima sude na osnovu njihovih djela, a ne na osnovu njihovih riječi.

Molim Dragog Allaha da nam oprosti naše grijehe, da nas uputi na Pravi put i da nas vodi stazama kojima idu odabrani ljudi: poslanici, iskreni, šehidi i dobri. Amin.

Covjek slici svome djelu.doc
Microsoft Word Dokument 69.5 KB