KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN 

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

pet, 26. maj 2023 / 6. zu-l-ka'de 1444

 

MIŠLJENJE NIMALO NE KORISTI ISTINI

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike na Pravome putu.

Uzvišeni Allah u Kur'anu časnom poručuje: ''Ko učini dobro djelo bit će desetorostruko nagrađen. A ko učini loše djelo bit će prema njemu kažnjen i neće mu nepravda biti učinjena.'' (El-En'am, 160.)

Braćo moja u Dini Islamu! Navedeni ajet nas uvijek iznova podsjeća da put do Gospodara i Njegovog zadovoljstva vodi preko dobrih djela, da loša djela udaljavaju čovjeka od Gospodara i Njegovog zadovoljstva, te da je Gospodar svjetova pravedan i, prije svega, milostiv.

S druge strane, kao dopuna ovom ajetu, stoji nama dobro poznati hadis u kome Poslanik, s.a.v.s., poručuje: ''Uzvišeni Allah je zapisao dobra i loša djela a potom objasnio: 'Ko naumi da učini dobro djelo pa ga ne učini, Allah mu upiše jedan sevap, a ako naumi da učini dobro djelo pa ga i učini, Allah mu upiše od deset do sedam stotina sevapa pa i više. Ko naumi da učini loše djelo pa ga ne učini, Allah mu upiše dobro djelo, a ako naumi da učini loše djelo pa ga i učini, Allah mu upiše jedno loše djelo'.'' (Buharija)

Razmišljajući logički o navedenom ajetu i hadisu stiče se dojam, a i u nama se budi nada, da je puno lakši put do Dženneta negoli do Džehennema. Međutim, problem je u tome što mi ne znamo koliko dobrih djela imamo, odnosno koliko ih je Dragi Allah ukabulio, kao što ne znamo ni koliko grijeha imamo, odnosno koliko ih je Dragi Allah oprostio ili obrisao. Zato iskreni vjernik uvijek živi između nade i straha. Ne oslanja se na učinjena dobra djela, već traži Allahovo zadovoljstvo u njima. Kao što nema ni mira zbog učinjenih grijeha, pa svakodnevno od svog Gospodara traži oprost za njih.

S tim u vezi, zanimljivo je spomenuti i mišljenje dr. Zakira Naika vezano za suru El-Asr, a u kojoj se Gospodar svjetova zaklinje ikindijskim vremenom da su ljudi na gubitku (odnosno, da su luzeri), osim onih koji čine četiri stvari: vjeruju u Allaha, čine dobra djela, govore i preporučuju istinu, strpljivi su i drugima preporučuju strpljivost. Naime, dr. Zakir smatra da za ulazak u Džennet nije dovoljno samo vjerovati i dobra djela činiti, već je uvjet da se čine i ostale dvije spomenute stvari. Zašto se baš ISTINA I STRPLJIVOST traže? Zato što se na njima baziraju vjera i djelovanje, kao i svi oblici zdrave komunikacije u društvu. Ako nema istine, nema ni vjere. A ako nema strpljivosti, nema ni djelovanja. Pa kako onda da čovjek uđe u Džennet bez njih?

Naravno, u svemu navedenom čovjek mora biti jako oprezan, jer kako kaže ona izreka: ''Nekada i dobra namjera vodi u Džehennem.'' Složili se mi sa ovom izrekom ili ne, ona nas upozorava na dvije važne stvari.

Kao prvo, ne možemo činiti loša djela sa namjerom da postignemo neko dobro. Npr. ne možemo igrati igre na sreću, ići u Casino, kladiti se na kladionicama itd. sa namjerom da ''osvojeni'' novac poklonimo nekom džematu, džamiji ili siromahu. Jer novac sa kojim se igra na sreću je haram, novac koji se time izgubi je haram, kao što je haram i novac koji se time osvoji. Pa kakvu onda nagradu očekujemo od Gospodara? Pa čak i ako ne očekujemo nagradu, kako možemo činiti haram a nadati se Allahovoj milosti, pažnji, zadovoljstvu?

I kao drugo, ne možemo umjesto farzova ili vadžiba činiti neka druga dobra djela sa namjerom da nam ih Dragi Allah ukabuli kao farzove ili vadžibe. Npr. ne možemo umjesto kurbana dati sadaku i onda očekivati da smo riješili obavezu klanja kurbana. Lijepo je pomoći čovjeku i dati mu sadaku, ali ona ne može zamijeniti naš kurban niti skinuti sa nas obavezu njegovog klanja. Kako možemo očekivati nagradu od svoga Gospodara kada istovremeno kršimo Njegovu naredbu? Zadovoljstvo siromaha ćemo sigurno steći ako mu udijelimo sadaku, ali šta nam znači njegovo zadovoljstvo ako nismo stekli zadovoljstvo svoga Gospodara? Onima koji misle da je umjesto kurbana bolje dati sadaku, Gospodar svjetova poručuje: ''Zaista, mišljenje nimalo ne koristi istini.'' (En-Nedžm, 28.) Dakle, nemoj se povoditi za mišljenjem, već za istinom!

Završit ćemo sa još jednom porukom od našeg Gospodara, koja glasi: ''O vjernici, pokoravajte se Allahu i pokoravajte se Poslaniku i nemojte uništavati svoja djela!'' (Muhammed, 33.) Dakle, koliko god je važno da steknemo dobra djela, isto toliko je važno i da ih zadržimo, odnosno da ih ne uništimo. A najviše što uništava dobra djela jeste JEZIK. Zato, dobro pazimo kako ga koristimo!

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, put koji vodi ka Njegovoj milosti, zadovoljstvu i Džennetu. Amin.

 

Djela - najvaznija roba.doc
Microsoft Word Dokument 59.5 KB