KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN 

 

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

petak, 30. decembar 2022  6. džumade-l-uhra 1444

 

GDJE NAM JE ISKRENOST?

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, s.a.v.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike na Pravome putu.

Braćo moja u Dini Islamu! Podsjećajući na neke propise kao i moralne principe iz Tevrata te ih potvrđujući u časnom Kur'anu, Uzvišeni Allah nas je podučio da je ubistvo jednog nedužnog čovjeka ravno ubistvu cijelog čovječanstva, kao što je i spas jednog čovjeka ravan spasu cijelog čovječanstva. Logikom tog 32. ajeta iz sure El-Maide da se zaključiti da sa porastom broja stanovnika na Zemlji raste i težina ubistva nedužnog čovjeka, kao što raste i nagrada za spas jednog čovjeka. A na tragu tog razmišljanja logično se postavlja slijedeće pitanje: ako ubistvo ili spas jednog čovjeka imaju toliku težinu, koliku tek težinu imaju ubistvo ili spas jedne zajednice? 

A ima nešto što je još žešće i veće od toga. Gospodar svjetova u suri El-Bekare (191. i 217.) kaže da je to FITNA (smutnja). A šta je to smutnja? To je čin namjernog kršenja: kodeksa ponašanja u društvu, dogovorenih pravilnika o radu i djelovanju zajednice te donesenih državnih normativnih akata. Odnosno, to je čin pravljenja nereda na Zemlji. Zato je smutnja još žešća i veća od ubistva, jer ona ubija polahko. Mrcvari žrtvu sve dok ona ne ugine.

I zato Gospodar svjetova, Koji ne voli nered i one koji ga čine, u časnom Kur'anu žestoko prijeti: ''Čuvajte se smutnje, jer ona neće pogoditi samo one među vama koji su je prouzrokovali. I znajte da Allah žestoko kažnjava!'' (El-Enfal, 25.)

Drugim riječima, ne igrajte se sa smutnjom jer je ona vatra koja žestoko pali i uništava, a teško se gasi. One koji je budu raspaljivali čeka teška kazna.

Braćo moja! Smutnja je danas prisutna u raznim domenima našeg društvenog života i djelovanja, ali ono što nas ponajviše boli i što predstavlja možda najveću opasnost jeste njena prisutnost u domenu naše vjere – Islama. Naravno da nas boli smutnja koja se proširila muslimanskim svijetom, ali nas najviše boli smutnja koja je prisutna ovdje, u Islamskoj zajednici Bošnjaka u Austriji i u našim džematima. 

Danas nema džemata a da u njemu nemaju barem dvije ''struje''. Ima ih sigurno i više, ali dvije minimalno. Zbog toga se mnogi iščlanjuju iz džemata, jer se ne radi ''po njihovom'', a veliki džemati se cijepaju na minimalno dva, dok mali džemati sanjaju o tome. Danas bi svi skoro htjeli da budu šefovi i predsjednici u džematima. Svi bi skoro htjeli da se o svemu pitaju i odlučuju. Svi bi skoro htjeli da se njihove ideje i prijedozi uvaže i sprovedu. I ako se to ne desi, onda je belaj. Svi do jednog se hvalimo kako smo dobri muslimani i kako slijedimo Allahove naredbe, ali onu osnovnu iz sure Ali Imran (103.): ''Svi se čvrsto Allahovog užeta držite i nemojte se dijeliti!'', kršimo. 

S tim u vezi danas moram da spomenem jednu anomaliju, koja se friško pojavila i još nije zaživjela, ali prijeti našim daljim podjelama i razaranju naših džemata. Radi se, naime, o anonimnoj humanitarnoj organizaciji ''Nur'' iz Rankweila, a koja se pod plaštom humanitarnih želi ustvari baviti vjerskim aktivnostima, što je nedopustivo, jer se vjerske aktivnosti nalaze u nadležnosti Islamske zajednice i džemata a ne humanitarnih organizacija. Petljanje u tuđe nadležnosti izaziva ustvari smutnju u društvu, a čuli smo malo prije šta Uzvišeni Allah o tome kaže.

A da se ovdje radi o nečasnim namjerama dovoljno govori činjenica da o osnivanju ove organizacije nije upoznat niti jedan od naša tri džemata kao ni imama u Vorarlbergu, niti im je ponuđena saradnja, niti su sa njima obavljene konsultacije. Kratkim ispitivanjem došlo se do informacija o tome ko je osnivač ove organizacije i ko su njeni sponzori, što nas je žestoko razočaralo s obzirom da se radi o nama poznatim ljudima iz naših džemata, a o kojima smo do sada imali lijepo mišljenje. 

Naravno, mi smo o ovome već informisali IZBA-u i zamolili ih da informaciju prenesu našem Rijasetu u BiH, kao što ćemo informisati i Islamsku zajednicu u Vorarlbergu, a preko nje i Islamsku zajednicu u Austriji. I k tome još, ova će hutba biti javno objavljena na džematskom Facebook-profilu i Homepage-u tako da će i naši ljudi kao i državni organi biti informisani. 

Dakako, mi ne možemo spriječiti aktivnosti ove organizacije jer je ona regularno registrovana, ali je možemo bojkotovati i osuditi njeno protupravno i vaninstitucionalno djelovanje. To ovom prilikom prvi činim ja kao imam džemata ''Izet Nanić'' u Dornbirnu i kao glavni imam u Vorarlbergu, a zatim pozivam i ostale imame, džemate i džematlije da to učine. 

Pri tome još smatram da treba da prestanemo ponavljati već pomalo otrcanu parolu: ''Jedno smo.'', jer ako smo stvarno jedno, onda naše jedinstvo treba da pokažemo svojim djelima. A to ćemo postići tek onda kada od sebe budemo odstranili svoje licemjerstvo. A da bismo u tome uspjeli, prije svega se moramo zapitati – GDJE NAM JE ISKRENOST?

Molim Dragog Allaha da nas uputi na Pravi put, da nam istinu pokaže istinitom i pomogne da je slijedimo i da nam laž pokaže lažnom i pomogne da je izbjegavamo. Amin.

 

Jedno smo II.doc
Microsoft Word Dokument 47.0 KB