KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْــــــــــــــــــــــمِ اﷲِارَّحْمَنِ ارَّحِيم 

 

26. redžeb 1439.H. / 13. april 2018.g.

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

 

PRISTIZANJE U DŽEMAT I SEHVI-SEDŽDA

 

Neka je hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Večeras je, akobogda, 1440. po redu tradicionalna mubarek-noć Lejletul-Mi'radž. Po ko zna koji put prisjetit ćemo se najvažnijeg događaja u životu Muhammeda, a.s., a to je Mi'radž – Poslanikovo, a.s., uspinjanje u svijet gajba, njegovo putovanje kroz sedam nebesa, njegova posjeta Ahiretu, njegov prelazak granice Sidretul-Munteha, te njegov boravak u Allahovoj, dž.š., blizini i razgovor sa Njim.

Prisjetit ćemo se i njegovih poklona, koje je sa Mi'radža donio svome Ummetu: Naime, u toku svoga putovanja nije prošao ni pored jedne skupine meleka, a da mu nisu rekli: ''Muhammede, reci svome Ummetu neka prave hidžamu!''; Zatim, u toku svog boravka kod Dragog Allaha dobio je na pešćeš pet dnevnih namaza, pet svakodnevnih mi'radža, pet obroka za dušu i pet lijekova za duševne probleme; I kao posebnu počast, od Dragog Allaha je dobio obećanje da će svaki pripadnik njegovog Ummeta, ako bude iskreno rekao: ''La ilahe illallah'', sigurno ući u Džennet.

Uz sve to, vrlo je važno da se prisjetimo i puta kojim vjernik svakodnevno putuje na mi'radž, a to je dvanaest namaskih šartova (šest priprema za namaz i šest namaskih farzova). Jer, braćo moja, u Allahovu, dž.š., blizinu se ne može putovati nespreman, odnosno, nečist, kako bilo obučen, odsutnih misli i bez nijeta. To jest, ko god klanja nečist, ili nepropisno obučen, ili završi namaz a ne zna ni šta je klanjao, ili klanja radi nekoga ili nečega drugog a ne radi Allaha, ili nepravilno klanja, taj ne može reći da je putovao na mi'radž.

S tim u vezi, danas želim da vas podsjetim na neke propise, koji su vezani za pravilno klanjanje namaza. Govorit ćemo, akobogda, o pristizanju u džemat i o sehvi-sedždi.

Što se tiče namaza u džematu, odnosno, zajedničkog klanjanja farza, Poslanik, a.s., je rekao da je taj mi'radž 27 puta vrjedniji od pojedinačnog mi'radža. Zato je vrlo važno poznavati propise o pristizanju u džemat, a to je situacija kada čovjek dođe u džamiju, ali okasni na početak farza. Mnogi se u tom slučaju izdvoje i klanjaju sami za sebe ili naprave grešku kod pristizanja u džemat i na taj način ili pokvare svoj namaz ili izgube nagradu za klanjanje u džematu, a to je velika šteta za čovjeka, kad se već nakanio i došao u džamiju.

Propis je sljedeći: Kada čovjek uđe u džamiju i vidi da je počeo farz, treba odmah da stane u saf, donese početni tekbir i pridruži se džematu tamo gdje ih je stigao. Zatim će slijediti imama sve dok imam ne preda selam na desnu stranu. Čovjek koji je okasnio neće predati selam, nego će kada imam krene da preda selam na lijevu stranu, ustati i doklanjati propuštene rekate. Ako je, slučajno, stigao imama do ruku'a prvog rekata, onda neće ništa doklanjati, jer se u tom slučaju smatra da je stigao na cijeli namaz i normalno će za imamom predati selam.

Dakle, ako čovjek stigne na ruku nekog rekata, smatra se da je stigao na taj rekat i neće ga doklanjati. Doklanjat će samo ako stigne na drugi, treći ili četvrti rekat. Pri tome treba imati u vidu da se za imamom na sjedenju uči samo Ettehijjatu i da prilikom doklanjavanja treba voditi računa o sjedenju u namazu. Drugim riječima, može se desiti da čovjek umjesto dva napravi tri sjedenja u namazu. Npr., ako je stigao na četvrti rekat farza, nakon što imam preda selam na desnu stranu, on će ustati i prvo klanjati jedan rekat, pa onda opet sjesti i proučiti Ettehijjatu, (jer mu je to, u suštini, drugi rekat), a zatim će uzastopno klanjati dva rekata, pa ponovo sjesti, i proučiti sve do selama i na kraju predati selam. U slučaju da imam preda selam prije nego što čovjek pristupi namazu, smatrat će se da čovjek nije pristigao u džemat.

A što se tiče sehvi-sedžde, ona ispravlja neke greške, koje čovjek napravi u namazu. Obavlja se na način da čovjek, kada dođe do selama, preda selam samo na desnu stranu, a zatim ponovo učini dvije sedžde i ponovo prouči Ettehijjatu, salavate i dove, a zatim preda selam na obje strane.

Sehvi-sedžda se obavlja u četiri situacije:

  • Ako se zakasni za namaskim farzom (npr. kada na sjedenju treba proučiti samo Ettehijjatu, čovjek produži i prouči salavate i tako okasni na kijam, koji je farz)

  • Ako se zakasni za namaskim vadžibom (npr. nakon dva rekata, kada treba sjesti, čovjek ustane, pa se sjeti da je trebao sjesti i vrati se na sjedenje, koje je vadžib)

  • Ako se izostavi namaski vadžib (npr. čovjek prouči Fatihu i onda ode na ruku bez proučene sure. Naravno, izuzetak su treći i četvrti rekat kod farza, koji nemaju sure)

  • Ako dođe u dvoumljenja u namazu, to jest, kada čovjek zastane u namazu i ne može da se sjeti na kojem je rekatu. U tom slučaju će uzeti u obzir da je klanjao manji broj rekata, nastavit će namaz i na kraju obaviti sehvi-sedždu.

U slučaju da čovjek zaboravi da učini sehvi-sedždu, učinit će je nakon predaje selama, bez ponovnog učenja Ettehijjatu, salavata i dova i bez predaje selama. A u slučaju da namjerno izostavi sehvi-sedždu, namaz će mu biti neispravan i morat će ga ponoviti. I u slučaju da u jednom dijelu namaza napravi više spomenutih grešaka, samo će jednom učiniti sehvi-sedždu.

Braćo moja, pozivam sebe i vas, putujmo na mi'radž, svakoga dana, minimum pet puta! I bujrum vam večeras na druženje i zajedničku nafilu nakon jacije-namaza!

 

Molim Dragog Allaha da nas i naše porodice uputi, pa da redovno namaz klanjamo. Amin.

Pristizanje u dzemat i sehvi-sedzda.doc
Microsoft Word Dokument 44.0 KB