KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

20. džumade-l- ula 1438.H. / 17. februar 2017. god.

ONI KOJI POMAŽU

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Svemogući Allah u Kur'anu veli: "Oni koji vjeruju i koji se isele i koji se bore na Allahovom putu i koji daju utočište i koji pomažu – oni su, zaista, pravi vjernici – njih čeka oprost i obilje plemenito." (El-Enfal, 74.)

Braćo moja u Dini Islamu! U navedenom ajetu Uzvišeni Allah nam šalje jednu važnu poruku, a to je, da su pet odlika: vjerovanje u Allaha, dž.š., obavljanje hidžre, borba na Allahovom putu, davanje utočišta protjeranim i napadnutim muslimanima, te pomaganje njima, odlike iskrenih, pravih vjernika.

U vezi s tim, Poslanik, a.s, poručuje: "Ko od muslimana otkloni neku dunjalučku nevolju, Allah će od njega otkloniti neku nevolju na Sudnjem danu! Ko olakša onome kome je teško, Allah će njemu olakšati na Dunjaluku i Ahiretu! Ko sakrije sramotu drugog muslimana, Allah će sakriti njegovu sramotu na Dunjaluku i Ahiretu! Allah pomaže Svome robu, sve dok taj rob pomaže svome bratu!" (Muslim)

Navedeni ajet i hadis obavezuju muslimane da grade međusobno bratstvo, koje će biti zasnovano na imanu, međusobnoj samilosti, saradnji i pomoći. I, zaista, kada bi svi muslimani pomagali jedni drugima, mi bismo bili Ummet u pravom smislu te riječi, a neprijatelji Islama bi se sustezali od napada na Islam i muslimane.

Kako musliman može pomoći drugom muslimanu? Na više načina:

1) Dovom, jer ona otklanja nevolje i može da promijeni Božiji kader (odredbu)! Zato treba da učimo dove za našu obespravljenu i napaćenu braću i to u svakoj situaciji: poslije namaza, u slobodno vrijeme, kada smo negdje na sijelu, kada smo na radnom mjestu, u prijevoznom sredstvu i slično! Dova je snažno oružje u rukama vjernika, oružje za koje nije potrebna dozvola za nošenje, već samo čvrst iman i samilost prema drugima.

2) Upoznavanjem sa aktuelnim problemima kroz razgovor sa prijateljima, članovima porodice, radnim kolegama, džematlijama... Danas, zaista, ima puno aktuelnih problema o kojima treba da razgovaramo: o agresiji na muslimane u Gazi, Siriji, Mijanmaru, o obespravljenosti muslimana u Egiptu, Iranu, Kini, o pritiscima na muslimane u cijelome svijetu, a pogotovo u Evropi i Americi, o velikoj gladi i žeđi kojima je izložen veliki broj muslimana... I u tim razgovorima treba da razmislimo o tome kako možemo pomoći, prvenstveno sebi, a zatim i ostalim muslimanima?

3) Pružanjem materijalne pomoći. Ovaj vid pomoći je veoma važan i svaki musliman je dužan, koliko god je u mogućnosti, da se uključi u ove aktivnosti, i u privatnom aranžmanu a i u javnom, odnosno, putem sergija koje se s vremena na vrijeme organizuju u džamijama.

S tim u vezi se preporučuje, prvenstveno u svojim porodicama, a onda i u džematima, da se formiraju interni fondovi (kase) za pomoć muslimanima. Ako možemo imati kasu za našu djecu, zašto ne bismo mogli imati kasu za našu ugroženu braću?

4) Iznošenjem u javnost istine o određenom problemu Ummeta. To jest, organizovanje demonstracija, pokretanje kampanja protiv agresora i zločinaca, organizovanje tribina i izložbi, čiji rezultati, naravno, najviše ovise o raspoloženju naroda, vlasti i medija.

5) Borbom protiv svoga nefsa i izgrađivanjem svijesti o tome da naši grijesi mogu biti uzrok patnje drugih muslimana. Svaki musliman, bez izuzetka, mora da se obračuna sa samim sobom, te da odluči da će da se popravi, jer Uzvišeni Allah neće promijeniti stanje jednog naroda, sve dok ljudi ne promijene sami sebe, odnosno, dok ne poprave stanje svoga nefsa. (Er-Ra'd, 11.)

Braćo moja! Na kraju današnje hutbe želim još da vas podsjetim na jedan jako važan kur'anski princip, koji glasi:"Allah ne opterećuje ljude preko njihovih mogućnosti."(El-Bekare, 286.)

I da vas pozovem da razmislimo! Da razmislimo o tome, da li mi koristimo sve svoje mogućnosti i da li pripadamo onima koji žele pomoći svojoj braći ili nas, možda, ne zanimaju njihove nevolje?

 

Molim Dragog Allaha da ojača naš iman, da nam pomogne da na ovim prostorima sačuvamo svjetlo Islama, da pomogne svim obespravljenim muslimanima, da nas ne iskušava onim što ne možemo podnijeti i da nas uvede Svojom milošću u lijepi Džennet. Amin.

Pomaganje braci.doc
Microsoft Word Dokument 37.5 KB