KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić 

 

DA LI SMO, UISTINU, BRAĆA?

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu, ashabe i sve sljedbenike.

Braćo moja u Dini Islamu! Kada nekome kažemo: ''Rođo moj!'', time smo osobi, koju viđamo vrlo rijetko, rekli da nam je bliska. Kada kažemo: ''Prijatelju moj!'', onda smo se obratili još bližoj osobi, koju češće viđamo. Međutim, kada kažemo: ''Brate moj!'', tada smo se obratili osobi koja nam puno znači i koja nam je posve bliska.

Zato, danas – kada je cijeli muslimanski svijet u rasulu, danas – kada kauri na svakom koraku pritišću muslimane, danas – kada se pripremamo za skupštinu džemata, na kojoj ćemo, donošenjem novog Statuta, svi zajedno odrediti budućnost našeg džemata, želim da razmislimo o tome da li smo mi muslimani jedni drugima braća(?). Drugim riječima, želim da nas upitam – koliko mi, svaki pojedinačno, radimo na jačanju naših međumuslimanskih, bratskih odnosa?

Odgovor na to pitanje ćemo dobiti onog trenutka kada budemo shvatili koliko mi, ustvari, radimo na razbijanju naših međumuslimanskih, bratskih odnosa.

Sada ćemo navesti nekoliko načina na koje to radimo :

1) Pohlepom za Dunjalukom i zavidnošću prema drugim muslimanima

Ove dvije bolesti su uništile mnogo prijateljskih veza i urušile mnogo porodica i familija.

Zato, da bi nas od njih udaljio, Uzvišeni Allah nam savjetuje: "I ne bacaj poglede svoje prema ljepotama ovoga svijeta, koje Mi kao užitak raznim sortama ljudi pružamo, kako bismo ih time iskušali! Nagrada Gospodara tvoga je bolja i trajnija." (Ta Ha, 131.)

2) Činjenjem grijeha

Poslanik, a.s., veli: "Tako mi Onoga u čijoj ruci je Muhammedov život, kada se dvojica (muslimana) zavole, neće se razdvojiti, osim zbog grijeha, koji učini jedan od njih!" (Ahmed)

Kada čovjek pokvari svoj odnos sa Gospodarom, neminovno će pokvariti i svoj odnos sa ljudima. Koliko samo ima ljudi koji su zajedno poslovali, družili se, veselili, a onda odjednom postali neprijatelji jedni drugima? Ta anomalija se liječi istigfarom (traženjem oprosta).

3) Ogovaranjem i prenošenjem tuđih riječi:

Naša sijela su, to moramo priznati, prilično zaražena ovim bolestima. A to je zato što smo se zabavili tuđim mahanama, a zaboravili na svoje. Čistimo tuđu avliju, a ne vidimo kakva je naša. Pa blago onome ko se zabavi svojim mahanama. Zaboravit će tuđe.

4) Nedostatkom kulture dijaloga i neumjesnim šalama:

Naime, ima mnogo ljudi koji u razgovoru koriste pogrdne i ružne riječi ili psovke, koji bespotrebno podižu glas, koji drugima ne daju da dođu do riječi i nisu ih spremni saslušati, koji druge ismijavaju i ponižavaju.

Uzvišeni Allah nas upozorava da to ne činimo:  "I reci robovima Mojim da govore samo lijepe riječi, jer bi šejtan mogao posijati neprijateljstvo među njima! Šejtan je doista čovjekov otvoreni neprijatelj." (El-Isra', 53.)

5) Bespotrebnim raspravama:

Koliko je samo muslimana, koji su spremni da raspravljaju oko beznačajnih stvari, od čega nemaju nikakve koristi osim da pokažu svoj kibur (oholost)?      

Zato nas Poslanik, a.s., upozorava: "Najmrže osobe Allahu su one koje se mnogo prepiru." (Ahmed)

Braćo moja! Kada jedan drugome kažemo: ''Brate moj!'', da li to činimo iskreno i od srca? Da li zaista sjedimo jedan spram drugoga ili smo miljama udaljeni? To je za nas muslimane danas vrlo važno pitanje! Razmislimo o tome!

Završit ćemo hadisom u kome Poslanik, a.s., poručuje: ''Ne zavidite jedni drugima, ne nadmećite se (kod licitacija), ne mrzite jedni druge, ne okrećite jedni drugima leđa i ne ugrožavajte jedni druge kod prodaje! Budite Allahovi robovi braća! Musliman je muslimanu brat; ne čini mu nasilje, ne prezire ga i ne izdaje ga. Bogobojaznost je ovdje (pa je pokazao na svoje grudi tri puta). Dovoljno je čovjeku grijeha da ponizi svoga brata muslimana. Svakom muslimanu u odnosu na drugog muslimana su sveti: njegova krv, imetak i čast!'' (Muslim)

 

Molim Dragog Allaha da nas udalji od svega onog što nas razjedinjuje, te da nas uputi na ono što nas okuplja. Amin.

Jesmo li braca.doc
Microsoft Word Dokument 36.5 KB