KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ»

DORNBIRN

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

28.09.2013

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

 

KO JE PRAVI HADŽIJA?

 

Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova. Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., njegovu časnu porodicu i sve sljedbenike.

Braćo moja u Islamu! Nedavno sam sjedio sa jednim hadžijom i razmjenjivao sa njim doživljaje sa hadža. Tom prilikom mi se on pohvalio kako u njegovom selu ima puno hadžija. U tom trenutku nam priđe jedan čovjek i upita: ''A znaš li ti koji je od njih pravi hadžija?'' Bio sam zbunjen tim pitanjem, zbog kojeg sam osjetio u sebi zgražavanje i poniženje. Kako neko može biti pravi hadžija? Ili jesi ili nisi hadžija. Kako ćeš biti pravi?

To me je pitanje bacilo u duboko razmišljanje, koje me je dovelo do hadisa koji govori o tome da su tri osobe uputile poziv na hadž, a to su Džibril, a.s., Ibrahim, a.s., i prokleti šejtan. Ko se odazove Džibrilu, hadž mu je ispravan i on će umrijeti tokom obavljanja hadža. Ko se odazove Ibrahimu, hadž mu je ispravan i on će se vratiti svojoj kući. I jedan i drugi su prave hadžije i oni će ući u Džennet, jer za ispravan hadž nema druge nagrade osim Dženneta. Međutim, ko se odazove šejtanu, on će tokom obavljanja hadža biti nervozan i nezadovoljan, te će smetati drugim ljudima. Njegov hadž nije ispravan i on će se vratiti kući gori nego što je otišao. On, dakle, nije pravi hadžija i za njega bi bilo bolje da nije ni išao na taj daleki put.

U vezi sa navedenim pitanjem, a povodom priprema budućih hadžija za njihovo Veliko putovanje, danas želim da podijelim sa vama jedan razgovor između učitelja i učenika, a koji je vezan za obrede hadža. Cilj mi je da vas upoznam sa simbolikom hadža i da u vama probudim želju za obavljanjem tog (petog) islamskog šarta.

Jednom je prilikom učenik posjetio svog učitelja nakon što je obavio hadž. S obzirom da je učenik hadž obavio bez traženja dozvole, učitelj mu je postavio sljedeća izazovna pitanja:

''Jesi li učinio iskren nijjet za hadž?'' ''Da, jesam. Donio sam bio čvrst i iskren nijjet da obavim hadž?'' ''Kada si učinio nijjet za hadž, jesi li zanijetio da zauvjek napustiš sve ono što si od rođenja činio a što je bilo u suprotnosti sa duhom hadža?'' ''Ne, nisam.'' ''Onda u tom slučaju nisi ni učinio nijjet za hadž.''

''Kad si se obukao u ihrame, jesi li sa sebe skinuo svoju odjeću?'' ''Da, jesam.'' ''Jesi li tada zanijetio da sa sebe skineš sve osim Allaha, dž.š.?'' ''Ne, nisam.'' ''Onda u tom slučaju nisi skinuo sa sebe svoju odjeću.''

''Jesi li svoje tijelo očistio kada si se okupao prilikom nijjeta?'' ''Da, jesam, očistio sam svoje tijelo.'' ''Jesi li se tada očistio od svih grijeha i posrnuća?'' ''Ne bih mogao reći da jesam.'' ''Onda se nisi kako treba okupao.''

''Jesi li učio Lebbejkellahumme lebbejk (Odazivam Ti se Bože, odazivam)?'' ''Naravno.'' ''Jesi li u u tim trenucima čuo da Ti se Allah odazvao na tvoje Lebbejke?'' ''Ne, nisam čuo nikakav odgovor?'' ''U tom slučaju tvoje Lebbejke je pod znakom pitanja.''

''Jesi li ušao u harem?'' ''Jesam.'' ''Jesi li prilikom ulaska dao obećanje da ćeš napustiti sve što je haram za sva vremena?'' ''Ne, nisam.'' ''Onda nisi ni ušao u harem.''

''Jesi li zijaretio Mekku?'' ''Naravno.'' ''Kada si je ugledao, jesi li vidio Onaj drugi vječni svijet?'' ''Nisam.'' ''Nisi onda ni zijaretio Mekku kako treba.''

''Jesi li ušao u Haremi Šerif (Veliku džamiju)?'' ''Jesam.'' ''Jesi li prilikom ulaska u Haremi Šerif osjetio Allahovu blizinu?'' ''Nisam.'' ''Onda ti nisi ni ušao u Haremi Šerif.''

''Jesi li bio prisutan kod Kabe?'' ''Da, jesam.'' ''Jesi li zapazio ono zbog čega se Kaba posjećuje?'' ''Ništa posebno nisam zapazio.'' ''Pa onda ti nisi ni vidio Kabu.''

''Jesi li prilikom tavafa tavafio sa remlom?'' ''Jesam.'' ''Jesi li tada bježao od ovog svijeta kao da si mu potpuni stranac?'' ''Ne, nisam.'' ''U tom slučaju nisi ni obavio reml.''

''Jesi li svoje ruke položio na crni kamen i jesi li ga poljubio?'' ''Jesam.'' Učitelj je tada poblijedio i sav izvan sebe  preplašen kriknuo: ''Teško tebi! Božiji Poslanik, a.s., je rekao da ko god položi svoje ruke na crni kamen liči na onog ko se rukuje sa samim Allahom i da će svaki onaj ko se s Allahom rukuje biti na svaki mogući način sačuvan od svega. Osjeti li ti tu sigurnost i zaštitu?'' ''Ne osjetih.'' ''Onda ti nisi ni dotakao crni kamen.''

''Jesi li klanajo dva rekata kod Mekami Ibrahima?'' ''Jesam.'' ''U tom trenutku si od Allaha, dž.š., dobio specijalno visoko odlikovanje ili priznanje; jesi li obavljao sve ono što zahtijeva to odlikovanje zbog kojeg si tamo stajao?'' ''Ne, nisam ništa od toga činio.'' ''Onda nisi ni obavio namaz kod Mekami Ibrahima.''

''Jesi li obavio Sa’j između Safe i Merwe i da li si se penjao do Safe?'' ''Jesam.'' ''Šta si tu radio?'' ''Učio sam tekbire po tri puta i molio Allaha da mi primi hadž.'' ''Jesu li i meleci učili tekbire s tobom i jesi li bio svjestan značaja i značenja svojih tekbira?'' ''Nisam.'' ''Nisi ti onda ni učio tekbire.''

''Jesi li se spuštao sa Safe?'' ''Da, jesam.'' ''Jesi li prilikom spuštanja osjetio kako te svo zlo i svaka nemoć napušta i kako se u tvoju dušu nastanjuje unutrašnja čistoća?'' ''Nisam.'' ''Nisi se ti onda ni penjao ni spuštao na Safu i niz Safu.''

''Jesi li trčao između Safe i Merwe?'' ''Jesam.'' ''Jesi li osjećao kako trčeći bježiš od svega osim od Allaha, dž.š., i jesi li osjećao kako Mu stižeš?'' ''Nisam.'' ''Onda nisi trčao.''

''Jesi li se penjao uz Merwu?'' ''Jesam.'' ''Kada si stigao na Merwu, jesi li stekao unutrašnji mir i spokoj?'' ''Nisam.'' ''Onda se nisi ni popeo na Merwu.''

''Jesi li zatim krenuo ka Mini?'' ''Da, jesam.'' ''Jesi li prilikom ulaska u Minu zadobio nadu u Allaha, dž.š., koja ne poznaje nikakvo zlo?'' ''Nisam.'' ''Onda ti nisi ni bio na Mini.''

''Jesi li posjetio džamiju Haif (na Mini)?'' ''Jesam.'' ''Jesi li tada osjetio strah od Allaha, dž.š., kao nikada ranije?'' ''Nisam.'' ''Nisi ti onda ni bio u džamiji Haif.''

''Jesi li stigao na Arefat?'' ''Jesam.'' ''Jesi li, boraveći na Arefatu, shvatio razlog svoga dolaska na ovaj svijet, šta ti je činiti na ovom svijetu i gdje ti je seliti se s ovog svijeta. I jesi li vidio elemente koji daju odgovore na ova pitanja?'' ''Nisam.'' ''Pa ti onda nisi ni zijaretio Arefat.''

''Jesi li bio na Muzdelifi?'' ''Jesam.'' ''Jesi li tamo spominjao Allaha toliko da si sve drugo zaboravio?'' ''Nisam.'' ''U tom slučaju nisi ni stigao na Muzdelifu.''

''Jesi li žrtvovao kurbana na Mini?'' ''Jesam.'' ''Jesi li tada sebe žrtvovao?'' ''Nisam.'' ''Onda nisi ni žrtvovao kurbana.''

''Jesi li obavio Remj (kamenovanje šejtana)?'' ''Jesam.'' ''Jesi li prilikom svakog bacanja kamenčića osjetio kako sa tebe spada svaki oblik neznanja i kako ti se znanje povećava.'' ''Nisam.'' ''Onda nisi ni obavio Remj.''

''Jesi li obavio Tavafi Zijaret?'' ''Jesam.'' ''Jesi li tada osjetio duhovno prosvjetljenje i jesu li se na tebe spustili poštovanje i čast? Jer, Poslanik je rekao: 'Osoba koja obavlja hadž ili umru, Allahov je gost, a kad neko posjećuje nekog, onda ima pravo da mu čast bude ukazana.''' ''Ne, ja to nisam iskusio.'' ''Onda nisi ni obavio Tavafi Zijaret.''

''Jesi li potom skinuo ihrame?'' ''Jesam.'' ''Jesi li u tom trenutku obećao da ćeš ubuduće samo halal imetak sticati?'' ''Nisam.'' ''Ti se onda još uvijek nisi oslobodio ihrama.''

''Jesi li obavio oprosni tavaf?'' ''Jesam.'' ''Jesi li se tad oprostio od samog sebe, svoga ega, svojih želja i strasti?'' ''Nisam.'' ''Onda nisi ni obavio oprosni tavaf. Idi nazad i obavi hadž ponovo na način kako sam ti ovdje opisao.''

Braćo moja draga! Današnja hutba nema za cilj da zaplaši buduće hadžije, niti da dovede u sumnju stare hadžije. Ona, u stvari, poručuje da hadž nije turističko putovanje, nego da je to ozbiljan ibadet za koji se čovjek mora i fizički i psihički pripremati. Odnosno, hutba poručuje da hadž nije teško obaviti, ali da pri obavljanju tog ibadeta čovjek treba da uključi i srce i dušu i razum, kako bi kod njega hadž postigao onu svrhu radi koje je i propisan.

 

Molim Dragog Allaha da olakša obavljanje hadža ovogodišnjim hadžijama, da ih očisti od grijeha i da im na Ahiretu pripremi mjesto u Džennetu. Amin.

Pravi hadzija.doc
Microsoft Word Dokument 45.0 KB