KVZ.»DŽEMAT IZET NANIĆ» DORNBIRN

 

Hutba napisao hfz.Midhat ef. Sejfić

Dornbirn, 18.05.2012

 

PREISPITAJMO SE U REDŽEPU!

 

            Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova! Neka su salavat i selam na Poslanika Muhammeda, a.s., i njegovu časnu porodicu.

Braćo moja u Islamu! Od idućeg utorka, akobogda, nastupa Allahov, dž.š., mjesec – redžep. To je mjesec radosti, u kome počinju pripreme za dolazak mubarek mjeseca ramazana i to je dobra prilika svima nama da se preispitamo: ''Da li smo mi i kakvi smo muslimani?'' i ''Ima li u nama imana i koliko ga ima?''

Na početku ćemo se ukratko podsjetiti šta su to islam i iman.

Islam je prvi stepen odgoja naše duše. On se gradi na pet stubova (šartova): očitovanju pripadnosti Islamu kroz Kelime-i šehadet, redovnom klanjanju propisanih namaza, postu mjeseca ramazana, davanju zekata i obavljanju hadždža. To su, istovremeno, i naše dužnosti prema Allahu, dž.š. Na njih se nadovezuju dužnosti prema sebi (čuvanje porodice, imetka, života, časti i vjere) i dužnosti prema drugima (roditeljima, djeci, rodbini, komšijama i ostaloj braći muslimanima). Onaj ko izvršava navedene obaveze, on gradi svoj islam. A onaj koji ih ne izvršava, on ruši svoj islam. To je pravilo, koje veliki broj ljudi danas ne zna. Zato susrećemo čudake, koji ne izvršavaju svoje obaveze, ali se ipak biju po grudima i hvale se kako od njih nema većih muslimana.

Kada čovjek uspješno savlada prvi stepen odgoja svoje duše, onda se penje na drugi. A taj stepen je iman. On se temelji na iskrenosti i šest ubjeđenja: vjerovanju u Allaha, dž.š., Njegove meleke, Njegove knjige, Njegove poslanike, Sudnji dan i Allahovo, dž.š., upravljanje našim sudbinama. Iman se može povećati, ali i smanjiti. Radi toga se on gradi postepeno, čvrstim vjerovanjem u imanske šartove uz iskreno izvršavanje islamskih šartova. Prenosi se da je ashab Hanzala, r.a., bojeći se licemjerstva, došao Poslaniku, a.s., i potužio se: ''Kada smo s tobom i slušamo tvoj govor o Džennetu i Džehennemu, čini nam se kao da ih vidimo. Ali, kada se vratimo svojim kućama i zabavimo sa svojim porodicama, te se slike izgube.'' Poslanik, a.s., mu odgovori: ''Kad biste vi uvijek bili u stanju kao kada ste sa mnom (sa takvom jačinom imana), meleki bi vam slobodno dolazili i vi biste ste se mogli sa njima rukovati.'' Zato svako treba da prati gradnju svog imana, pa kad iman oslabi, odmah ga treba pojačati. A djela koja ga najbrže jačaju (provjereno 100%) jesu slušanje predavanja i čitanje islamske literature.

Da rezimiramo priču o islamu i imanu! Onaj koji ne izvršava islamske obaveze, on od islama ima samo ime i on nije vjernik. A onaj koji izvršava islamske šarte, on jeste musliman, a da li je on vjernik i kakav je njegov iman, zavisi od njegove iskrenosti u izvršavanju svojih obaveza. O tome govori ajet: ''Arapi govore: 'Mi vjerujemo!' Reci im: 'Ne, vi ne vjerujete, ali recite: 'Mi smo primili Islam.', jer iman u vaša srca još nije ušao.'' (El-Hudžurat, 14.).

A potvrda toga je i slučaj kada su se ashabi požalili Poslaniku, a.s., da među njima ima jedna žena, koja izvršava islamske šarte, ali komšiluk od nje ne može miran biti. Poslanik, a.s., je rekao: ''Kod nje nema nikakvog dobra (nema imana). Ona će biti stanovnik u Džehennemu.''

Draga braćo, danas veliki broj ljudi na Zapadu ima ozbiljan problem sa svojim islamom i imanom. Vrlo je malo iskrenih muslimana i vjernika. Većina ljudi su muslimani samo po imenu. A puno je i onih koji redovno klanjaju, poste, daju zekat i obavili su hadždž, to jest, muslimani su, ali još uvijek nisu postali vjernici.

I kod jednih i kod drugih, u ponašanju se mogu vidjeti čak i oblici nevjerstva (kufra) i višeboštva (širk). To se jasno vidi iz njihovih riječi: ''Ma pusti ti šta piše u Kur'anu i hadisu! To je zastarjelo. Moramo živjeti moderno kao ''Evropski muslimani''.'' Dakle, oni daju prednost drugim zakonima u odnosu na Allahov, dž.š., zakon (šerijat) i daju sebi pravo da tumače islamske propise onako kako njima paše. Prepoznat ćete ih po njihovom egoizmu i škrtosti, po njihovoj zavisti i oholosti. To su odlike iblisa, zbog kojih je on proklet i istjeran iz Dženneta.

Braćo draga, današnja tema je najvažnija u našem životu, jer od nje zavisi sva naša sreća i na Dunjaluku i na Ahiretu. Zato vas iskreno pozivam! Razmislite o porukama današnje hutbe! Preispitajte svoj islam i svoj iman! I požurite!

Na kraju, zamolit ćemo našeg Gospodara dovom koju je učio i naš Poslanik Muhammed, a.s.: ''Allahu moj, daj nam berićet u redžepu i ša'banu i daj nam da živi dočekamo ramazan!'' Amin!

Redzep.doc
Microsoft Word Dokument 38.0 KB